. . .

Single-Tafel Toernooien beginnen als alle plaatsen aan de tafel zijn ingenomen.
Als een toernooi is begonnen, kunnen spelers hun plaats niet meer veranderen.
Als een speler een Single-Tafel Toernooi verlaat alvorens het toernooi begint, zal de toernooi buy-in vergoed worden.
Vergoedingen worden niet aan spelers uitgegeven die de tafel verlaten nadat het toernooi begonnen is.

In het onwaarschijnlijke geval dat een Single-Tafel Toernooi geannuleerd wordt door Everest Poker vanwege technische, operationele of enige andere reden, zullen spelers die alvorens de annulering geëlimineerd waren geen vergoeding van hun buy-in krijgen.
Everest Poker zal naar eigen goedvinden de prijspot tussen sommige of al de overgebleven spelers verdelen.

Indien de annulering plaatsvindt alvorens het toernooi begint, zullen alle spelers hun buy-in’s terugbetaald krijgen.
Alleen als expliciet anders is weergegeven, zullen alle spelers met een gelijk aantal fiches beginnen en worden blinds en antes op reguliere intervals verhoogd.
Zie onze Toernooi Structuur voor details.
Single-Tafel Toernooien worden zonder pauzes uitgespeeld.
Bij Multi-Tafel Toernooien zullen de toernooi tafels een vijf (5) minuten pauze krijgen na elk gespeeld uur.
Aan het begin van een toernooi krijgt elke speler willekeurig één kaart van de dertien kaarten van één reeks (bijvoorbeeld, klaver ?).
De speler die de hoogste kaart ontvangt, krijgt de dealer knop toegewezen.
Een Single-Tafel Toernooien eindigt als één speler alle fiches heeft.
Elke speler heeft dertig (30) seconden om te handelen wanneer het zijn beurt is.
Indien de speler een actieve Internet connectie heeft maar niet binnen de toegestane tijd reageert, worden zijn kaarten vergooid.
Indien een speler Internet connectie verliest of verbinding verliest van de server, worden zijn antes en blinds geplaatst en zijn kaarten vergooid tot hij weer connectie heeft en weer aan hun toernooi kan deelnemen.
Bij toernooien van Everest Poker is het Disconnectie Inzet Bescherming Beleid van toepassing.
In een toernooi spel, behoudt Everest Poker een beleid van geen gemiste blinds om te verzekeren dat elke speler een grote blind plaatst wanneer het zijn beurt is dit te doen.
Dit heeft tot gevolg dat er situaties zijn waar een speler de dealer knop behoudt voor meer dan één ronde.

Er kunnen ook rondes zijn waar een grote blind geplaatst wordt zonder een kleine blind indien de speler die zich in de positie bevond de kleine blind te ontvangen, uit het toernooi werd geëlimineerd in de vorige ronde.
Bij gelimiteerde toernooien is de inzet bij elke ronde gelimiteerd aan de eerste inzet plus drie (3) verhogingen.
Deze limiet is niet geldig als er nog maar twee (2) spelers in de ronde zijn overgebleven. Er is geen inzet limiet bij geen limiet en pot limiet toernooien.
In het geval van een split pot die niet gelijk verdeelbaar is tussen het aantal winnende spelers, zal de speler die het dichts bij de linkerkant van de dealer knop zit, de overige fiches ontvangen.
Indien er meer dan één speler geëlimineerd wordt in één ronde, zal de speler die met meer fiches de ronde is begonnen de hogere eindplaats toegekend krijgen.
Indien de geëlimineerde spelers met hetzelfde aantal fiches zijn begonnen, wordt de hogere eindplaats toegekend aan de speler die zich als eerste bij het toernooi heeft aangesloten.
Als er nog maar twee spelers zijn overgebleven in het toernooi, zal de speler die vervolgens de grote blind is deze plaatsen, en de tweede speler zal de kleine blind en de button van de dealer erven.

Everest Poker ontmoedigt, ontkracht, vermoeilijkt elke vorm van samenwerking of partnerships die spelers onderling maken.
Spelers die zich bezighouden met het maken van deals, doen dit op eigen risico.

Everest Poker staat het maken van overeenkomsten niet toe in de speler chat.
Spelers zijn verboden over hun eigen kaarten, of hun tegenstanders kaarten, of over het spelen van de ronde te discussiëren, totdat de ronde is afgelopen.
Spelers die zich bezighouden met onethisch gedrag zoals soft spelen of fiches dumpen, riskeren diskwalificatie van het toernooi zowel als beeidiging van hun spelersrekeningen.

Spelers gaan akkoord met de voorwaarden van her spel die in onze Algemene Voorwaarden aangegeven zijn.

In geval van geschil, zijn alle beslissingen die door Everest Poker gemaakt zijn definitief.

Naar onze eigen en enkele goedvinden, behoudt Everest Poker zich het recht op elk gegeven moment deze regels aan te passen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *